OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Strona gwna arrow Projekty zrealizowane arrow Projekt Grundtvig 2007/09
Projekt Grundtvig 2007/09
Jak porozumiewa si z dzieckiem PDF Drukuj Email
Redaktor: Maciej Malinowski   
Sprawno porozumiewania si stanowi o jakoci stosunków midzyludzkich. Brak takich umiejtnoci moe prowadzi do samotnoci i poczucia bezsilnoci. W kontaktach z dzieckiem moe wpyn na osabienie wizi uczuciowo – emocjonalnej. Czsto pierwszym elementem prowadzcym do powanych konsekwencji jest zaburzona komunikacja. Wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, e to my wysyamy sygnay, które powoduj, e stawiamy wokó siebie barier.
Czytaj
 
Jak sobie radzi ze stresem PDF Drukuj Email
Redaktor: Maciej Malinowski   
Zanim przejdziemy do dokadnego omówienia sposobów radzenia sobie ze stresem, warto zastanowi si co wywouje w nas uczucie napicia, zmczenia i zniechcenia. Jednym ze róde stresu s niewtpliwie wszelkie zmiany yciowe. Kada zmiana - nawet pozytywna dziaa na czowieka stresujco, ogranicza odporno systemu immunologicznego i niesie za sob ryzyko zachorowania. Czy mamy unika zmian? Oczywicie, e nie - ale musimy by wiadomi tego jak one wpyn na nas. Jeli planujemy jak zmian lub wiemy, e nadchodzi atwiej jest nam przygotowa sposoby radzenia sobie z nim.
Czytaj
 
"Wczanie rodzicw w spoeczno praktykujc" PDF Drukuj Email
Redaktor: Maciej Malinowski   
Interwencja rodzinna polega przede wszystkim na udzieleniu rodzicom wsparcia z powodu zakóce w funkcjonowaniu systemu, w którym dziecko z zaburzeniami zachowania czsto stanowi najsabsze ogniwo. Pomoc rodzicom w rozwizaniu ich osobistych problemów jest niejednokrotnie jednym z pierwszych zada terapeutycznych. Ponadto w ramach terapii behawioralnej s oni wyposaani w wiedz i umiejtnoci stosowania skutecznych metod wychowawczych, efektywnej komunikacji z dzieckiem oraz strategii negocjacyjnych, przydatnych w rozwizywaniu wielu problemów.

Czytaj