OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Strona gwna arrow Projekty zrealizowane arrow Projekt Grundtvig 2007/09 arrow Jak porozumiewa si z dzieckiem
Jak porozumiewa si z dzieckiem PDF Drukuj Email
Redaktor: Maciej Malinowski   
Sprawno porozumiewania si stanowi o jakoci stosunków midzyludzkich. Brak takich umiejtnoci moe prowadzi do samotnoci i poczucia bezsilnoci. W kontaktach z dzieckiem moe wpyn na osabienie wizi uczuciowo – emocjonalnej. Czsto pierwszym elementem prowadzcym do powanych konsekwencji jest zaburzona komunikacja. Wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, e to my wysyamy sygnay, które powoduj, e stawiamy wokó siebie barier.

Na ten problem staram si zwróci uwag rodziców moich wychowanków oraz samych uczniów podczas spotka powiconych komunikacji midzyludzkiej.

W pracy z rodzicem aktywno skierowana jest na:
 • poznanie cech dobrego suchacza,
 • wyrobienie nawyku prawidowego, zgodnego z normami komunikowania si
 
Rodzic w efekcie spotka potrafi:
 • poda przykady zachowa utrudniajcych porozumiewanie si
 • opisa komunikacj jednokierunkow i dwukierunkowej
 • poda przykady dlaczego komunikacja powinna by dwukierunkowa
 • zadawa pytania pozwalajce podtrzyma rozmow
 • zidentyfikowa zagroenia wynikajce z posugiwania si wulgaryzmami w czasie rozmowy (zwaszcza z dzieckiem)
 • identyfikowa zagroenia wynikajce z przerywa wypowiedzi,
 • zaakceptowa zasady partnerskie w rozmowie z dzieckiem.
 

 

Summary of Psychological Program for parents PARCOP
How to communicate with child, Info, aims, practice

 

 The ability to communicate is a base of the quality of Human relationship. Determines the quality of HR. Lack of such abilities can lead to (result in) loneliness and the feeling of helplessness. In the parent – child relationship it can weaken the emotional Bond. Frequently the first element which can lead to very serious consequences in communication disorder.

Many Times. We are not often aware , that we are sending signals, which can create a kind of barriers around us. This is the issue, which I will deal with during the meetings with children and parents, devoted to interpersonal communication.

The objective of meetings will be teach parents how to:
 • how to be a good listener,
 • how to communicate properly,

Thanks to the meetings parents will knew how to:
 • give example of behavior which disturb communication,
 • describe one and two way communication,
 • describing one way communication and two way communication,
 • explain why the two way communication should be apply or is the best solution,
 • give examples why communication should be two way communication
 • ask questions which will keep up conversation,
 • eliminate vulgar words from the conversation with a child,
 • how to avoid interrupting the speaker,
 • how to be a partner for the child,

 

 
nastpny artyku »