OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Strona gwna arrow O nas arrow Koa zainteresowa
Koa zainteresowa PDF Drukuj Email
Redaktor: Remigiusz Woniak   

Koo Turystyczno – Kulturalno – Owiatowe, prowadzone przez panie: Edyt Bielk, Monik Zikowsk, Justyn Paz i Honorat Krawczyk. Jego gwnym  celem jest rozwijanie  postaw  patriotycznych wychowankw poprzez poznawanie Polski, jej  tradycji,  kultury  narodowej  i  przyrody,  ze szczeglnym  uwzgldnieniem najbliszej okolicy. Wychowankowie rozwijaj zainteresowania krajoznawcze i turystyczne. W ramach dziaalnoci koa organizowane s wycieczki, spotkania z ciekawymi ludmi, pogadanki tematyczne.

Koo Artystyczne „Moje pasje” prowadzone jest przez panie: Monik Zikowsk i Edyt Jurkiewicz-Saek. Zajcia koa artystycznego odbywaj si 2 razy w miesicu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Podczas zaj uwzgldniane s indywidualne zainteresowania wychowankw, maja oni wpyw na dobr realizowanych tematw. Celem zaj jest rozwijanie u wychowankw zainteresowa i uzdolnie plastycznych, zdobywanie umiejtnoci posugiwania si rnymi technikami plastycznymi oraz waciwego ich czenia. 

Koo Turystyczne, ktre prowadz panie: Aneta Celary, Edyta Jurkiewicz-Saek, Monika Wzorek, Anna Szymaska i Ida Micho. Zajcia koa prowadzone s dla chtnych wychowankw Modzieowego Orodka Socjoterapii. Gwnym celem dziaalnoci koa jest mie i aktywne spdzanie czasu wolnego przez wychowankw oraz rozwijanie zainteresowa turystycznych.

Organizowane s trzy typy zaj :

zajcia terenowe - spacery po Ostrowcu w. i jego okolicach, poznawanie i poszerzanie wiedzy o mijanych po drodze waniejszych miejskich i obiektach;  

zajcia terenowe - jednodniowe wycieczki, rajdy piesze;

zajcia w internacie w formie spotka przygotowujcych do wycieczek i spotka podsumowujcych wycieczki.