OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Strona gwna arrow Comenius 2010-2012 PL arrow "By myliwym to nie znaczy tylko polowa!"
"By myliwym to nie znaczy tylko polowa!" PDF Drukuj Email
Redaktor: Renata Podgrska   
Takie haso przywiecao spotkaniu zorganizowanym w Modzieowym Orodku Socjoterapii w Ostrowcu witokrzyskim z  panem Andrzejem ad. Zaproszenie pana Andrzeja nie byo przypadkowe. Potrzeba przekazania ciekawej wiedzy zwizana bya take z uczestnictwem MOS w projekcie Comenius „Zielony Klub Europejski”. Pan Andrzej  ada to  znakomity artysta fotografik, dziaacz spoeczny, a take twrca i kierownik Galerii Fotografii. Od  20 lat pasjonuje si mylistwem. Jego wiedza, dowiadczenie i praktyka stanowi rdo wiedzy, ktr przekaza  podczas spotkania z nasz modzie. Na pocztku spotkania nasz go opowiedzia o drodze,  jak pokona, by rozwija swoj pasj, jak jest mylistwo.

Jak mwi pan ada - zosta dobrym myliwym to nie taka prosta rzecz. owiectwo jest bardzo szczegln dziedzin ycia spoecznego. czy w sobie ochron ojczystej przyrody i polowanie, walor kulturalno - obyczajowy i rekreacyjny, wartoci wychowawcze i gospodarcze. Zadania te realizuj myliwi zrzeszeni w Polskim Zwizku owieckim. Do gwnych form tradycji owieckich kultywowanych przez polskich myliwych zaliczane s m. in. jzyk owiecki, sygnay owieckie, lubowanie myliwskie, pasowanie na myliwego, uroczyste polowania. Do tradycji owieckiej naley take wicenie dnia patrona myliwych - w. Huberta. wito  to obchodzone jest 3 listopada. Polowanie ,,hubertowskie” bywa przewanie pierwszym polowaniem jesiennym w sezonie.

Pan ada omwi dokadnie procedury przyznawania praw owieckich i konsekwencji, jakie wynikaj z nieprzestrzegania ich. W ciekawy i zrozumiay sposb wyjani, a zarazem stara si przekona, e bdny jest osd, i bycie myliwym to tylko polowanie.

Do zada myliwych zrzeszonych w Polskim Zwizku owieckim  jest m. in. prowadzenie gospodarki owieckiej, troska o rozwj owiectwa i wspdziaanie z innymi jednostkami i wadzami w ochronie rodowiska naturalnego, a take zachowanie rnorodnoci i gospodarowanie populacji zwierzt ownych, ochrona i ksztatowanie zachowania i rozwoju populacji zwierzt dziko yjcych, uzyskiwanie moliwie wysokiej kondycji osobniczej, waciwej liczebnoci  populacji poszczeglnych gatunkw zwierzyny przy zachowaniu rwnowagi rodowiska przyrodniczego, zwalczanie kusownictwa owieckiego, czuwanie nad przestrzeganiem przez czonkw zasad obyczajw.

Nasz go  nawiza do przepisw prawnych dotyczcych zwierzt i przyrody. Wyjani, jaka jest procedura zwizana z odstrzaem zwierzt. Zaznaczy, e nie s to  gatunki przypadkowe, lecz obwarowane cis procedur, co do ich wieku, okresu polowa i liczb populacji. Etyka owiecka zwizana jest cile z zasadami wypracowanymi przez pokolenia myliwych. To rwnie wsppraca z rolnikami w owisku poprzez udzielanie im pomocy i zadouczynienia za wyrzdzone szkody.
Z pewnoci opinie o ,,zdrowym’’ mylistwie psuj kusownicy, ktrzy zakadajc wnyki,  czsto nie wracaj do nich, skazujc tym samym zwierzta na powoln i straszn mier.

Pan ada zapozna nasz modzie take  z akcesoriami  owieckimi, wrd ktrych znalazo si nie tylko odpowiednie ubranie, ale take odstraszacze, nakrycie gowy. Zaprezentowa  lunet, lornetk, latark i noe. Niewtpliwie najwiksz ciekawo wzbudzia bro, jaka jest uywana przez myliwych. Jedn ze strzelb chopcy mogli podziwia, a nawet dotyka. Zwrci  przy tym uwag na procedury uzyskania, uywania i zabezpieczania  broni uywanej przez myliwych. W trakcie trwania spotkania dodatkowo prezentowane byy prywatne zdjcia z wypraw myliwskich naszego gocia.

Pan Andrzej ada  opowiedzia rwnie o swojej pasji zwizanej z fotografowaniem przyrody wok naszej rzeki Kamiennej. Album i wystawa "Nad Kamienn" to efekt jego pracy, ktra trwaa ponad 7 lat, podczas ktrej fotografowa rzek i wszystko wok niej w rnych porach roku i dnia. Z ldu i z  lotu ptaka, w wielu miejscach na pozr niedostpnych. Bya to prba utrwalenia piknej, tajemniczej, a zarazem dzikiej przyrody, ktra broni si przed dziaaniem czowieka.

Pan Andrzej w prezentacji multimedialnej zaprezentowa take zwycizcw XVII edycji konkursu fotograficznego im. Wodzimierza Puchalskiego, pasjonata fotografowania, reysera i operatora filmw przyrodniczych i krajoznawczych. Wspomnia, e zwyciskie prace mona byo take zobaczy na wystawie, ktra bya zorganizowana w Galerii Fotografii. Zwyciskie prace zostay rwnie  zaprezentowane w czasopimie "owca Polski". Zadaniem uczestnikw konkursu byo ukazanie pikna przyrody polskiej w kategoriach: "pikno", "ruch" i "sceny myliwskie".

Prosty, ciekawy i  zrozumiay sposb przekazywania  wiedzy  skupia uwag i zaciekawienie naszych wychowankw. Wiedza, jak chopcy uzyskali z pewnoci pozwoli na zastanowienie si  nad rzeczywist i obiektywn ocen osoby i dziaa myliwego dla rodowiska przyrodniczego. W imieniu wychowankw i wychowawcw MOS dzikujemy Panu Andrzejowi adzie za ciekawe i pouczajce spotkanie.
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »