OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Strona gwna
Razem mwimy NIE PDF Drukuj Email
Redaktor: Honorata Krawczyk   
Zarzd Stowarzyszenia Od – Nowa na Rzecz Modzieowego Orodka Socjoterapii w Ostrowcu witokrzyskim przystpi do konkursu na realizacj zadania publicznego powiatu ostrowieckiego dla organizacji pozarzdowych na rok 2014. Przedstawiona oferta dotyczya zadania nr 3 „Przeciwdziaanie uzalenieniom i patologiom spoecznym”.

Z radoci informujemy, e przedstawiona propozycja dziaania zostaa rozpatrzona pozytywnie przez Zarzd Powiatu Ostrowieckiego. W zwizku z powyszym 24 maja 2014r., dziki pozyskanym funduszom, odbdzie si impreza kulturalna propagujca styl ycia wolny od uzalenie i patologii.

Impreza kulturalna pod hasem „Razem mwimy NIE” to sposb wyraenia chci do zmiany stylu ycia opartego na pozytywnych przejawach funkcjonowania spoecznego. Myl przewodni zadania jest umoliwienie wychowankom Modzieowego Orodka Socjoterapii, ich rodzinom i opiekunom prawnym oraz najbliszej spoecznoci lokalnej uczestnictwa w zorganizowanej imprezie kulturalnej propagujcej ycie bez uzalenie i patologii. Idea tego zadania opiera si na zaprezentowaniu rnorodnych form spdzania czasu wolnego w sposb konstruktywny. Wyraa si to w upowszechnianiu stylu ycia wolnego od uzalenie i patologii. Zmiana kierunku spdzania czasu wolnego wrd adresatw zadania wymaga wielopaszczyznowych oddziaywa opartych na moliwoci aktywnego uczestnictwa w proponowanych zajciach.

Caoksztat dziaa oparty bdzie na zaangaowaniu odbiorcw zadania w zorganizowane zajcia kulturalne, sportowe  i rekreacyjne. Dziki temu uczestnicy projektu zostan wczeni w formy zaj przyczyniajce si do poprawy jakoci ich funkcjonowania.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »