OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Strona gwna
Razem powiedzielimy NIE PDF Drukuj Email
Redaktor: Honorata Krawczyk   

24 maja 2014 roku odbya si impreza kulturalna „Razem mwimy NIE” propagujca styl ycia wolny od uzalenie i patologii. Realizacja tej inicjatywy oparta bya o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziaania uzalenieniom i patologiom, wspfinansowana ze rodkw powiatu ostrowieckiego.

Celowo wykonanego zadania bya cile zwizana ze specyfik grupy, do ktrej bya adresowana. Umoliwia odbiorcom zadania uczestnictwo w zorganizowanej formie spdzenia czasu wolnego bez potrzeby stosowania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych. Caodniowa impreza kulturalna staa si okazj do ukazania rnorodnych moliwoci wsplnego obcowania caych rodzin, ktre w swojej codziennej egzystencji naznaczone s szeroko rozumiana patologi. Analizujc poszczeglne czci tego zadania, naley zaznaczy jego innowacyjno i stworzenie moliwoci do nabycia praktycznych umiejtnoci dla jego uczestnikw.

Zorganizowane spotkanie z muzykoterapeut  zaowocowao ukazaniem roli muzyki w yciu kadego czowieka. Pozwolio na redukcj napicia psychofizycznego za pomoc kontaktu z muzyk, jej odbioru i waciwego doboru. Widowisko koncertowe stworzyo okazj uczestnictwa w niecodziennej formie obcowania z muzyk na ywo.

Druga forma aktywnoci propagowanej w tym przedsiwziciu pozwolia odbiorcom na uczestnictwo w profesjonalnych zajciach sportowych  i nabycie praktycznych umiejtnoci. Eliminowanie napicia psychofizycznego poprzez aktywno ruchow kontrolowan przez profesjonalistw pozwolia na nabycie prawidowych wzorcw i ukierunkowa na waciwe preferencje sportowe.

Trzecia zaprezentowana cz dziaania dotyczya moliwoci poznania praktycznych wskazwek pomocnych w komunikacji na paszczynie rodzic – dziecko. Spotkanie ze specjalist ds. uzalenie i przeprowadzone zajcia warsztatowe stay si okazj do wsplnego uczestnictwa w inicjowanych sytuacjach i pozwoliy na wyuczenie propagowanych spoecznie sposobw komunikacji pozwalajcych na eliminowanie napi.

Uwieczeniem spotkania bya wsplna wycieczka na Krzemionki, ktra daa moliwo spdzenia czasu wolnego w sposb konstruktywny i dostarczajcy pozytywnych wrae.

Z relacji uczestnikw zabawy wynika, e tego typu dziaania odnosz si do ich rzeczywistych potrzeb i przynosz podane efekty.

 

 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »