OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

Szkoa Wsppracy

PAT

Dobre praktyki

Image

Image

BIP

Login Form


Nie pamitam hasa!
Konto? Zarejestruj mnie!

Gocimy

Odwiedza nas 1 go
You are here: Strona gwna
Razem powiedzielimy NIE PDF Drukuj Email
Redaktor: Honorata Krawczyk   

24 maja 2014 roku odbya si impreza kulturalna „Razem mwimy NIE” propagujca styl ycia wolny od uzalenie i patologii. Realizacja tej inicjatywy oparta bya o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziaania uzalenieniom i patologiom, wspfinansowana ze rodkw powiatu ostrowieckiego.

Celowo wykonanego zadania bya cile zwizana ze specyfik grupy, do ktrej bya adresowana. Umoliwia odbiorcom zadania uczestnictwo w zorganizowanej formie spdzenia czasu wolnego bez potrzeby stosowania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych. Caodniowa impreza kulturalna staa si okazj do ukazania rnorodnych moliwoci wsplnego obcowania caych rodzin, ktre w swojej codziennej egzystencji naznaczone s szeroko rozumiana patologi. Analizujc poszczeglne czci tego zadania, naley zaznaczy jego innowacyjno i stworzenie moliwoci do nabycia praktycznych umiejtnoci dla jego uczestnikw.

Zorganizowane spotkanie z muzykoterapeut  zaowocowao ukazaniem roli muzyki w yciu kadego czowieka. Pozwolio na redukcj napicia psychofizycznego za pomoc kontaktu z muzyk, jej odbioru i waciwego doboru. Widowisko koncertowe stworzyo okazj uczestnictwa w niecodziennej formie obcowania z muzyk na ywo.

Druga forma aktywnoci propagowanej w tym przedsiwziciu pozwolia odbiorcom na uczestnictwo w profesjonalnych zajciach sportowych  i nabycie praktycznych umiejtnoci. Eliminowanie napicia psychofizycznego poprzez aktywno ruchow kontrolowan przez profesjonalistw pozwolia na nabycie prawidowych wzorcw i ukierunkowa na waciwe preferencje sportowe.

Trzecia zaprezentowana cz dziaania dotyczya moliwoci poznania praktycznych wskazwek pomocnych w komunikacji na paszczynie rodzic – dziecko. Spotkanie ze specjalist ds. uzalenie i przeprowadzone zajcia warsztatowe stay si okazj do wsplnego uczestnictwa w inicjowanych sytuacjach i pozwoliy na wyuczenie propagowanych spoecznie sposobw komunikacji pozwalajcych na eliminowanie napi.

Uwieczeniem spotkania bya wsplna wycieczka na Krzemionki, ktra daa moliwo spdzenia czasu wolnego w sposb konstruktywny i dostarczajcy pozytywnych wrae.

Z relacji uczestnikw zabawy wynika, e tego typu dziaania odnosz si do ich rzeczywistych potrzeb i przynosz podane efekty.

 

 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »