OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Strona gwna
Kolejny rok szkolny za nami PDF Drukuj Email
Redaktor: Ewa Bukaa   
W pitek, 27 czerwca 2014 roku w Modzieowym Orodku Socjoterapii w Ostrowcu witokrzyskim odbyo si zakoczenie roku szkolnego 2013/2014. Po czci artystycznej dyrekcja orodka podsumowaa efekty nauczania i nagrodzia tych uczniw i wychowankw, ktrzy osignli najlepsze wyniki.

Zapraszamy do Galerii Zdj gdzie znajduje si fotorelacja.

W szkole podstawowej uczy si 24 uczniw, klasyfikowano wszystkich. W szkole podstawowej wystawiono 8 ocen niedostatecznych trzem  uczniom. rednia ocen wyniosa 3,11; frekwencja – 79,3%. Ucze z najwysz redni to Alan Lorenc - 3,7.

W gimnazjum uczy si 40 chopcw, z czego nieklasyfikowanych jest 3. W gimnazjum wystawiono 17 ocen niedostatecznych czterem uczniom. rednia ocen w gimnazjum wyniosa 3,08, frekwencja  – 76,97%. Ucze z najwysz redni ocen to Jakub Pobiega - 4,36.

W szkole zawodowej uczy si 19 chopcw, klasyfikowano 15. rednia ocen w szkole zawodowej wynosi 3,37, a  frekwencja - 65,75%.  Uczniem  z najwysz redni ocen (4,46) jest ukasz Gobek.

Nagrody za najlepsze wyniki w nauce otrzymali: Alan Lorenc, Krystian Doliski, Norbert Sokoowski; za najwysz frekwencj na zajciach szkolnych nagrodzono: Patryka Cak, Bartomieja Nieduaka i Kamila Michalskiego; Bartosz Orow, Jakub Pobiega, Remigiusz Kmiecik, Mateusz Malon, Rafa Kosmala, Pawe Bella i Artur Zikowski to uczniowie nagrodzeni za aktywny udzia w yciu kulturalno - artystycznym MOS; za reprezentowanie orodka w zawodach sportowych i osignicia w tej dziedzinie nagrody otrzymali: Jakub ukrowski, Dawid Dziekaski, Bartosz Orow, ukasz Gbusia, Rafa Gbusia i Rafa Ropelewski.

Podczas uroczystoci zakoczenia roku szkolnego przyznano take nagrody za prac spoeczna na rzecz orodka, otrzymali je: Bartomiej Banek, Jakub Pobiega, Bartosz Orow, Karol Grnik; Kacper Zie zosta doceniony za dziaalno wolontariack, a Patryk Jeziorski - za wyrniajc postaw ucznia i kolegi.

Powiatowy koordynator projektu "Profilaktyka a Ty", Magdalena Kalista - Jasiak za aktywny udzia w realizacji tego programu wyrnia nastpujcych uczniw: Jakub Pobiega, Mateusz Malon, Bartosz Orow, Artur Zikowski, Pawe Bella, Rafa Kosmala, Dominik Misiak, ukasz Gbusia i Marek Biernacki.

Z kolei Lidia Gbura wrczya nagrody uczniom najstaranniej prowadzcym zeszyty przedmiotowe; wrd nich znaleli si: Krystian Doliski, Kacper Zie, Dawid Malanowski, Jakub Pobiega, ukasz Gobek, Remigiusz Kmiecik, ukasz Gbusia, Rafa Gbusia, Daniel Spaek i Patryk Konopka.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »