OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Strona gwna
Bank Dziecicych Umiechw PDF Drukuj Email
Redaktor: Lidia Gbura   
Fundacja Banku Zachodniego WBK ogosia oglnopolski Program Grantowy pt. Bank Dziecicych Umiechw, w ktrym rwnie nasza placwka zoya wniosek na realizacj projektu pt. ,,Rajd na dwch kkach” .
 
Z 227 wnioskw granty otrzymao 69 instytucji, w tym Modzieowy Orodek Socjoterapii w Ostrowcu witokrzyskim, ktry otrzyma kwot 4900 z na zakup 7 rowerw i 12 kaskw. Koordynatorami projektu s: od strony merytorycznej - Lidia Gbura, natomiast Marta Koczak odpowiedzialna jest za jego stron finansow.

Ju w listopadzie 2016 r. rusza wstpna faza realizacji tego projektu, ktry wspfinansowany jest przez Fundacj Banku Zachodniego WBK. Jego gwnymi celami s: zakup 7 rowerw i 12 kaskw, zorganizowanie jednodniowego rajdu rowerowego w okolice Batowa, promowanie turystyki rowerowej wrd modziey zagroonej niedostosowaniem spoecznym, bdcej wychowankami Modzieowego Orodka Socjoterapii w Ostrowcu witokrzyskim oraz idea sportu i turystyki jako alternatywy na dotychczasowy sposb spdzania wolnego czasu przez podopiecznych MOS.

Projekt bdzie realizowany w 3 etapach: przygotowawczym i realizacji oraz kocowym. Faza wstpna ma na celu przygotowanie beneficjentw do wiadomego uczestnictwa w zadaniach oraz promocja projektu. Realizacja to przygotowanie pod wzgldem teoretycznym i praktycznym 12 wychowankw do jednodniowego rajdu rowerowego do Batowa. Etap ostatni polega bdzie  na promocji rezultatw projektu pt. ,,Rajd na dwch kkach”. Czas trwania projektu: 3.04.2016 do 1.05.2017 r.

Harmonogram dziaa zaplanowanych w projekcie:

- zakup 7 rowerw , 12 kaskw do 20.12.2016 r.

 - ewentualne przeprowadzenie egzaminw na kart rowerow poprzedzone ksztaceniem umiejtnoci nauki jazdy na rowerze- 20.11.2016r.

- ogoszenie wstpnej  listy uczestnikw rajdu, ktra moe ulec weryfikacji - 20.11.2016 r.

- wstpne przygotowanie materiaw zwizanych z Batowem - do 3.04.2017 r.

- opracowanie regulaminu wycieczek - do 3.04.2017 r.

- przypomnienie zasad ruchu drogowego - do 3.04.2017 r.

- konkurs na logo projektu - do 3.04.2017 r.

- wybr rzecznika  projektu, odpowiedzialnego za informacj publiczn dotyczca projektu - do 3.04.2017 r.

- przedstawienie trasy wycieczki i zwizanych z ni atrakcji turystycznych- 4.04- 7. 04.2017r.

- badanie medyczne chopcw wykonane przez pielgniark  - 7. 04.2017 r.

2.Wykonanie i umieszczenie na produktach zakupionych w ramach projektu etykiet, nalepek i nadrukw informacyjnych o wspfinansowaniu przez Bank Zachodni WBK - do10.04.2017 r.

3. Przeprowadzenie rajdu - 10.04.2017 r.

4.Promocja projektu w postaci sporzdzenia  podzikowa dla fundacji Banku Dziecicych Umiechw finansowanego przez Bank Zachodni WBK, promocji w prasie drukowanej oraz internetowej oraz na stronie internetowej MOS - od 15.04. do 1.05.2017 r.

Trwaa promocja projektu polega bdzie na wykonaniu  etykiet na rowerach, logo na kaskach i nadrukach na kamizelkach odblaskowych, ktre bd wykorzystywane do wycieczek rowerowych przez wychowankw MOS przez dugie lata.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »