OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

Szkoa Wsppracy

PAT

Dobre praktyki

Image

Image

BIP

Login Form


Nie pamitam hasa!
Konto? Zarejestruj mnie!

Gocimy

You are here: Strona gwna
Bank Dziecicych Umiechw PDF Drukuj Email
Redaktor: Lidia Gbura   
Fundacja Banku Zachodniego WBK ogosia oglnopolski Program Grantowy pt. Bank Dziecicych Umiechw, w ktrym rwnie nasza placwka zoya wniosek na realizacj projektu pt. ,,Rajd na dwch kkach” .
 
Z 227 wnioskw granty otrzymao 69 instytucji, w tym Modzieowy Orodek Socjoterapii w Ostrowcu witokrzyskim, ktry otrzyma kwot 4900 z na zakup 7 rowerw i 12 kaskw. Koordynatorami projektu s: od strony merytorycznej - Lidia Gbura, natomiast Marta Koczak odpowiedzialna jest za jego stron finansow.

Ju w listopadzie 2016 r. rusza wstpna faza realizacji tego projektu, ktry wspfinansowany jest przez Fundacj Banku Zachodniego WBK. Jego gwnymi celami s: zakup 7 rowerw i 12 kaskw, zorganizowanie jednodniowego rajdu rowerowego w okolice Batowa, promowanie turystyki rowerowej wrd modziey zagroonej niedostosowaniem spoecznym, bdcej wychowankami Modzieowego Orodka Socjoterapii w Ostrowcu witokrzyskim oraz idea sportu i turystyki jako alternatywy na dotychczasowy sposb spdzania wolnego czasu przez podopiecznych MOS.

Projekt bdzie realizowany w 3 etapach: przygotowawczym i realizacji oraz kocowym. Faza wstpna ma na celu przygotowanie beneficjentw do wiadomego uczestnictwa w zadaniach oraz promocja projektu. Realizacja to przygotowanie pod wzgldem teoretycznym i praktycznym 12 wychowankw do jednodniowego rajdu rowerowego do Batowa. Etap ostatni polega bdzie  na promocji rezultatw projektu pt. ,,Rajd na dwch kkach”. Czas trwania projektu: 3.04.2016 do 1.05.2017 r.

Harmonogram dziaa zaplanowanych w projekcie:

- zakup 7 rowerw , 12 kaskw do 20.12.2016 r.

 - ewentualne przeprowadzenie egzaminw na kart rowerow poprzedzone ksztaceniem umiejtnoci nauki jazdy na rowerze- 20.11.2016r.

- ogoszenie wstpnej  listy uczestnikw rajdu, ktra moe ulec weryfikacji - 20.11.2016 r.

- wstpne przygotowanie materiaw zwizanych z Batowem - do 3.04.2017 r.

- opracowanie regulaminu wycieczek - do 3.04.2017 r.

- przypomnienie zasad ruchu drogowego - do 3.04.2017 r.

- konkurs na logo projektu - do 3.04.2017 r.

- wybr rzecznika  projektu, odpowiedzialnego za informacj publiczn dotyczca projektu - do 3.04.2017 r.

- przedstawienie trasy wycieczki i zwizanych z ni atrakcji turystycznych- 4.04- 7. 04.2017r.

- badanie medyczne chopcw wykonane przez pielgniark  - 7. 04.2017 r.

2.Wykonanie i umieszczenie na produktach zakupionych w ramach projektu etykiet, nalepek i nadrukw informacyjnych o wspfinansowaniu przez Bank Zachodni WBK - do10.04.2017 r.

3. Przeprowadzenie rajdu - 10.04.2017 r.

4.Promocja projektu w postaci sporzdzenia  podzikowa dla fundacji Banku Dziecicych Umiechw finansowanego przez Bank Zachodni WBK, promocji w prasie drukowanej oraz internetowej oraz na stronie internetowej MOS - od 15.04. do 1.05.2017 r.

Trwaa promocja projektu polega bdzie na wykonaniu  etykiet na rowerach, logo na kaskach i nadrukach na kamizelkach odblaskowych, ktre bd wykorzystywane do wycieczek rowerowych przez wychowankw MOS przez dugie lata.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »