OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Strona gwna
"Drogi do niepodlegoci" PDF Drukuj Email
Redaktor: Monika Zikowska, Anna Szymaska   
W dniu 15 wrzenia 2018 r. grupa 12 wychowankw MOS pod opiek Katarzyny Muchy, Moniki Zikowskiej i Anny Szymaskiej wzia udzia w wycieczce autokarowej „Drogi ku niepodlegoci - ladami I Brygady Legionw Polskich na terenie Ziemi Sandomierskiej” zorganizowanej przez MCK w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Zapraszamy do Galerii Zdj gdzie znajduje si fotorelacja.

Trasa wycieczki obejmowaa Ostrowiec witokrzyski -Tarw - Jakubowice - Gry Pchowskie - Konary - Ostrowiec witokrzyski. Wycieczka pokazaa jedn z drg do niepodlegoci zwizan z czynem zbrojnym I Brygady Legionw Polskich pod dowdztwem Jzefa Pisudskiego. W trakcie wycieczki odwiedzilimy miejsca legionowej pamici na Ziemi Sandomierskiej. Teren Krlestwa Polskiego nalecy do zaboru rosyjskiego by aren zacitych walk w czasie I wojny wiatowej pomidzy wojskami Cesarstwa Austro - Wgierskiego na poudniu i wojskami niemieckimi na pnocy z armi rosyjsk. U boku wojsk austriackich z Rosjanami walczyli legionici Jzefa Pisudskiego. Trasa wycieczki bya tak poprowadzona, aby pokaza miejsca zwizane z dziaaniami I Brygady. W okolicach Tarowa onierze I Brygady stoczyli bitw 1 lipca 1915 r. W Wlce Tarowskiej jest kamie upamitniajcy to wydarzenie, a na cmentarzu w Tarowie znajduje si kwatera legionistw polegych w tej bitwie. Kolejny punkt wycieczki to Jakubowice gdzie w padzierniku 1914 r. kwaterowali legionici, a Jzef Pisudski wyda rozkaz nadajcy jego najwierniejszym podkomendnym pierwsze stopnie oficerskie. Miejsce gdzie kwaterowa komendant upamitnia kamie z okolicznociow tablic. Nastpnie dotarlimy do cmentarza w Grach Pchowskich, gdzie pochowani s onierze I Brygady Legionw Polskich, ktrzy polegli midzy innymi w bitwie pod Konarami. Odwiedzimy take Konary, gdzie I Brygada stoczya bitw w maju 1915 r. Wycieczka ta bya yw lekcj historii dla naszych wychowankw.
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »