OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Strona gwna
Wstpna faza realizacji projektu "Jestemy fair" w Modzieowym Orodku Socjoterapii w Ostrowcu w. PDF Drukuj Email
Redaktor: Lidia Gbura   
We wrzeniu 2018 roku odbyo si rozstrzygniecie konkursu w ramach programu "Bank Modych Mistrzw Sportu" z fundacji Banku Zachodniego WBK. Wzio w nim udzia 345 rnych organizacji z caej Polski, zajmujcych si przewanie promocj sportu, a finalistw wytypowano 40, w tym Stowarzyszenie na Rzecz Modzieowego Orodka Socjoterapii w Ostrowcu witokrzyskim - "Od - Nowa". Zesp w skadzie: Lidia Gbura, Marta Koczak i Anna Szymaska po raz drugi sign po grant, tym razem w wysokoci 6000 z przeznaczony na organizacj Olimpiady Modzieowych Orodkw Socjoterapii i Modzieowych Orodkw Wychowawczych oraz Specjalnego Orodka Szkolno - Wychowawczego "Jestemy fair". Celem gwnym projektu jest promowanie sportu i zdrowej rywalizacji wrd modziey, zagroonej niedostosowaniem spoecznym i upoledzonej umysowo poprzez zorganizowanie olimpiady sportowej oraz zakup sprztu sportowego niezbdnego do realizacji zada rozwijajcych mode talenty sportowe w naszej placwce. Oprcz przeprowadzenia dyscyplin sportowych bdziemy promowa zasad Fair Play jako warto w sporcie, dla ktrej najwaniejsze jest wspzawodnictwo z osobami o zblionych warunkach fizycznych, chocia o innych zdolnociach. Ponadto zorganizujemy konkurs na Dentelmena Olimpiady, przedstawimy Kodeks Fair Play i Kodeks Kibica oraz przedstawimy najwybitniejszego sportowca z kadej placwki. Czas trwania projektu to 01.04.2019 r., za zakoczenie przypadnie na 31.07.2019 r. O dalszych przygotowaniach do tego przedsiwzicia bdziemy informowa na bieco. W imieniu Zespou: Lidia Gbura.
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »