Jak sobie radzi ze stresem
Redaktor: Maciej Malinowski   
Zanim przejdziemy do dokadnego omówienia sposobów radzenia sobie ze stresem, warto zastanowi si co wywouje w nas uczucie napicia, zmczenia i zniechcenia. Jednym ze róde stresu s niewtpliwie wszelkie zmiany yciowe. Kada zmiana - nawet pozytywna dziaa na czowieka stresujco, ogranicza odporno systemu immunologicznego i niesie za sob ryzyko zachorowania. Czy mamy unika zmian? Oczywicie, e nie - ale musimy by wiadomi tego jak one wpyn na nas. Jeli planujemy jak zmian lub wiemy, e nadchodzi atwiej jest nam przygotowa sposoby radzenia sobie z nim.
Waniejsze kryzysy. Niestety s w naszym yciu momenty, kiedy tragiczne zdarzenia cakowicie nas pochaniaj. mier, rozwód, utrata pracy, bankructwo.
Zalecane metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami:
  • Zagospodarowanie czasu wycznie dla siebie
  • Rozmowa z kim kto naprawd ma ochot wysucha
  • Techniki relaksacyjne - kontrolowanie oddechu, relaksacja miniowa.
  • wiczenia sportowe – zalecenie wicze fizycznych to niewtpliwie lepszy sposób na stres ni obsesyjne mylenie o tym co moe si wydarzy i zamartwianie si
  • Stawianie sobie realistycznych celów – ustalenie tego co si chce osign i w jakim czasie.