Baza i wyposaenie
Redaktor: Ewa Bukaa   
Modzieowy Orodek Socjoterapii dysponuje nowoczesnymi pracowniami:
- pracownia polonistyczna wyposaona w telewizor LCD, jedno stanowisko komputerowe, szkoln filmotek, 
- pracownia biologiczno –chemiczna wyposaona w telewizor LCD, komputer, zestaw mikroskopw optycznych
- pracownia historyczna wyposaona w telewizor LCD, komputer, projektor multimedialny, tablic interaktywn oraz odtwarzacz DVD.
- pracownia jzykowa wyposaona w 10 stanowisk do nauki jzyka angielskiego
- pracownia techniczna wyposaana w 4 stanowiska robocze
- pracownia informatyczna z dziesicioma stanowiskami komputerowymi oraz mobiln tablic interaktywn, projektorem multimedialnym.
- pracownia jzyka polskiego wyposaona w stanowisko komputerowe, telewizor LCD
- Informatyczne Centrum Multimedialne w ktrym znajduje si cztery stanowiska  komputerowe, telewizor LCD, projektor multimedialny oraz ksigozbir orodka
- pracownia gospodarstwa domowego wyposaona w sprzt AGD przeznaczona do prowadzenia zaj.
- pokj Samorzdu Wychowankw wyposaony w 2 komputery
- siownia z penym wyposaeniem w sprzt do wicze fitness.
 
Ponadto w orodku jest pracownia socjoterapeutyczna, pracownia przystosowana do terapii Biofeetback, gabinet profilaktyki zdrowotnej, „Pracownia ksztatowania wyobrani” , salka gimnastyczna, stowka. Nasi wychowankowie 5 razy w tygodniu korzystaj  z penowymiarowej sali gimnastycznej znajdujcej si w ssiedztwie MOS.
 
Wszystkie pracownie s wyposaone w dodatkowe pomoce dydaktyczne charakterystyczne dla poszczeglnych przedmiotw oraz owietlone zgodnie z wymaganiami i zaleceniami dla szk.