Rekrutacja
Redaktor: Administrator   
REKRUTACJA WYCHOWANKW DO MOS

Co rodzic powinien zrobi, jeli zaobserwuje niepokojce symptomy w zachowaniu swojego dziecka- wagary, ucieczki z domu, niepowodzenia szkolne, eksperymenty z alkoholem, niewaciwe towarzystwo itp:

 1. Wystpuje do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z wnioskiem o zbadanie dziecka pod ktem umieszczenia w szkole specjalnej w Modzieowym Orodku Socjoterapii.
 2. Po zbadaniu dziecko otrzymuje orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego.
 3. Z orzeczeniem rodzic zgasza si do dyrektora Modzieowego Orodka Socjoterapii i skada do dyrektora podanie o przyjcie syna do placwki.
 4. Dyrektor rozpatruje podanie pozytywnie, jeli s w danym momencie miejsca w klasie, do ktrej dziecko uczszcza.
 5. Jeli w danym momencie nie ma miejsc w klasie, do ktrej dziecko uczszcza, miejsce jest rezerwowane, a rodzic jest na bieco informowany o moliwoci przyjcia.
 6. W dalszej kolejnoci rodzic prosi pedagoga o skompletowanie dokumentacji szkolnej, tj.:
 • Arkusz ocen (wydaje szkoa macierzysta na prob rodzica)
 • Oceny czstkowe / jeeli w trakcie semestru /.
 • Opinia szkoy (sporzdza wychowawca klasy)
 • Wywiad rodowiskowy (sporzdza pedagog szkolny lub pracownik MOPSu)
 • Karta zdrowia.
 • Karta uodpornienia.
 • Akt urodzenia z nr PESEL.
 • Kserokopia legitymacji ubezpieczeniowej rodzica na ubezpieczeniu ktrego pozostaje dziecko /jeeli z domu rodzinnego/. Kserokopia raportu ubezpieczenia /jeeli z d.dz. /


Do pobrania deklaracja do szk