witokrzyskie jakie cudne
Redaktor: Remigiusz Woniak   
W dniu 24 czerwca 2012 roku odbya si wycieczka krajoznawcza po najbliszych okolicach Kielc, zrealizowana w ramach projektu Comenius „Zielony Klub Europejski”. W wycieczce uczestniczyo 11 wychowankw pod opiek wychowawcw: Moniki Wzorek, Anny Szymaskiej oraz Michaa Kwiatkowskiego.


Na pocztku udalimy si do rezerwatu przyrody „Wietrznia”. Na jego terenie  znajduj si cenne odsonicia geologiczne, takie jak: zjawiska i procesy tektoniczne, mineralizacja yowa, kras podziemny i powierzchniowy, fauna kopalna. Nastpnie bylimy w rezerwacie przyrody „Kadzielnia”, gdzie moglimy zaobserwowa liczne zjawiska tektoniczne, mineralizacyjne i rne formy krasowe. Kadzielnia stanowi najwiksze skupisko grot i jaski na Kielecczynie. Skalne Wzgrze Kadzielni zbudowane jest z wapieni grno dewoskich, gwnie franu, natomiast skay porasta charakterystyczna rolinno naskalna.

Pniej udalimy si do Jaskini Raj – jest ona jedn z najpikniejszych jaski krasowych naszego kraju. Zachwyca ona bogactwem i rnorodnoci kalcytowych form naciekowych. Wystpuj tutaj skupiska stalaktytw o unikatowym na skale wiatow zagszczeniu. Jaskinia zostaa uznana za rezerwat przyrody nieoywionej i stanowisko archeologiczne. Kolejnym punktem naszej wycieczki byo Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Gwnym obiektem tego muzeum jest Park Etnograficzny. Zadaniem skansenu jest zachowanie zabytkw budownictwa wiejskiego i mao miasteczkowego Kielecczyzny oraz prezentowanie ich toczeniu zblionym do pierwotnego. Podczas spaceru po skansenie mielimy okazj zobaczy takie obiekty jak: dwr, koci, dzwonnice, spichlerz, kunie, liczne zagrody oraz chaupy. Po tak wspaniaej lekcji przyrody i historii, peni wrae, cho nieco zmczeni, wrcilimy do placwki.