Zwiedzanie Muzeum Historyczno - Archeologicznego w Czstocicach
Redaktor: Ewa Bukaa, Cezary Surmaski   
        W dniu 18 maja 2009 roku odbya si wycieczka wychowankw MOS do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Czstocicach. Opiekunami uczniw byli Ewa Bukaa i Cezary Surmaski. Po przybyciu do muzeum zostalimy powitani przez pana Waldemara Broka i zapoznani z planem zwiedzania muzeum. Przewodnik oprowadzi nas po parku, opowiedzia o historii obiektu i pracach archeologicznych wok muzeum, gdzie natrafiono na lady dawnej osady z czasw rzymskich. 
 

Nastpnie rozpoczlimy zwiedzanie wntrza muzeum. Na pocztku przewodnik opowiedzia o powstaniu miasta, jego zaoycielach i historii. Obejrzelimy pamitki rodzinne dawnych wacicieli Ostrowca, wiele zdj przedstawiajcych dawne miasto i ycie mieszkacw. Zostalimy take zapoznani z dawnymi planami miasta i nazwami ulic.

Sporo czasu przewodnik powici na przedstawienie ycia ydw ostrowieckich. Zapozna wychowankw z religi ydowsk, zwyczajami panujcymi wrd ydw, ich zajciami i ich relacjami z Polakami. Obejrzelimy bardzo ciekaw wystaw powicon ydom ostrowieckim, gdzie zobaczylimy m.in. zwj Tory, naczynia suce do obmywania ciaa przed modlitw, a take zdjcia dawnej synagogi i domu modlitwy. 

W muzeum znajduj si take dawne fotografie najciekawszych miejsc w miecie, jego zabytkw i miejsc zwizanych z kultur i histori miasta.
Na koniec zostalimy zapoznani z powstaniem, dziaalnoci Huty Ostrowiec, najwikszego zakadu przemysowego, ktry mia bardzo duy wpyw na rozwj miasta i ycie wielu mieszkacw miasta i okolic.

Wyjcie do muzeum to pouczajca lekcja historii dajca moliwo obcowania z przeszoci i yciem ludzi w dawnych czasach.

Autorzy: Ewa Bukaa, Cezary Surmaski, uczniowie gimnazjum.