Ostrowiecka grupa PaT gociem honorowym podczas rozstrzygnicia konkursu dla uczniw szk rednich
Redaktor: Magdalena Kalista - Jasiak   
W dniu 9 grudnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu witokrzyskim odbyo si rozstrzygnicie konkursu  dla uczniw szk rednich pt. „Powiedzmy NIE dopalaczom”. Konkurs obj honorowym patronatem Starosta Ostrowiecki, Zbigniew Duda.

Zapraszamy do Galerii Zdj gdzie znajduje si fotorelacja.

Pani Magdalena Kalista - Jasiak wraz z ostrowieck grup PaT zostali  zaproszeni  jako gocie specjalni. W spotkaniu uczestniczya te wychowawczyni grupy III pani Edyta Bielka.

W pierwszej czci spotkania wrczono nagrody laureatom konkursu. Nastpnie modzie wysuchaa prelekcji na temat szkodliwoci dopalaczy przeprowadzonej przez przedstawicieli Sanepidu. Po tym wystpieniu uczniowie i pedagodzy wysuchali wykadu Artura Szaapskiego, terapeuty uzalenie. Prelegent podkreli jak wyjtkowe jest ycie ludzkie, pojedyncze istnienie kadego z nas. Dlatego nie warto siga po substancje wspomagajce.

Koordynator programu PaT w powiecie ostrowieckim, pani Magdalena Kalista - Jasiak podczas swojego wystpienia omwia formy i metody pracy wychowawczej stosowane w MOS-ie. Pedagog zaznaczya, i wikszo naszych podopiecznych ma ju za sob pierwsz inicjacj alkoholow i narkotykow, dlatego tak wana jest skuteczna profilaktyka w tym zakresie. W MOS wychowankowie ucz si, jak nie naley si zachowywa, maj do wyboru kilka moliwoci, natomiast to od nich zaley, ktr z nich wybior. Na modego czowieka w okresie adolescencji nie dziaaj nasze pouczenia, nakazy i zakazy. Punktem odniesienia jest grupa rwienicza, std najskuteczniejsze sposoby dotarcia do modych ludzi to profilaktyka rwienicza, a tak jest program Profilaktyka a Ty.

Po wystpieniu koordynatora powiatowego  programu PaT gos zabraa modzie z ostrowieckiej grupy PaT w skadzie: Kacper Budzisz ( MOS) jako jej lider, Dominika Walczyk ( LO nr III), Sebastian Szurowski ( MOS), Jakub Stefaniak (MOS), Dawid Kolenda ( MOS), Dawid Dziekaski (MOS). Grupa opowiedziaa zebranym o swojej dziaalnoci, przeplatajc przekaz sowny prezentacj i zdjciami z imprez, na ktrych byli gwnymi „gwiazdami”.

Po prezentacji modzie wystawia spektakl edukacyjno - profilaktyczny A. Odziomek pt. „Wzek”. Oczywicie, jak zwykle nasi PaTowcy spisali si na medal! Wszyscy z wielkim kunsztem i zaangaowaniem odegrali swoje powane role.

Na zakoczenie pani Magdalena Kalista - Jasiak poprosia modzie z ostrowieckich szk rednich o wypenienie ankiety audytoryjnej.