Kampania "STOP SMOG!"
Redaktor: Micha Kwiatkowski   
22 listopada 2017 roku grupa 28 chopcw z naszej placwki pod opiek wychowawcw Sylwii Turek, Grzegorza Kosa oraz Michaa Kwiatkowskiego we wsppracy z Nadlenictwem Ostrowiec witokrzyski wzia udzia w oglnopolskiej kampanii edukacyjnej „STOP SMOG!”.

Zapraszamy do Galerii Zdj gdzie znajduje si fotorelacja.

Ma ona za zadanie ksztatowanie prawidowych postaw spoecznych w kontekcie dbania o czyste powietrze, a jej gwnym celem jest podnoszenie wiadomoci ekologicznej, ale przede wszystkim poprawa jakoci powietrza, jakim oddychamy. W ramach powyszego projektu wychowankowie brali udzia w sadzeniu sadzonek kaliny czerwonej na terenie Kcika Edukacyjnego w Lenictwie Zwierzyniec. Sadzenie krzeww poprzedzia prelekcja koordynatora kampanii Dominika Szarego oraz doskonaa lekcja edukacyjna z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki lenej jak zaprezentowa nadleniczy Adam Podsiado. Akcja zakoczona zostaa tradycyjnym ogniskiem, gdzie wszyscy uczestnicy przy gorcej herbacie i kiebasce oddali si dugim dyskusj na tematy zwizane z przyrod.