Kreatywne dziaania naszych podopiecznych
Redaktor: Boena Dbrowska   

W dniu 20 marca 2018 r. wychowankowie Modzieowego Orodka Socjoterapii uczestniczyli wraz z podopiecznymi seniorami  Dziennego Domu „Senior – Wigor” we wsplnych warsztatach plastycznych, ktrych tematem byy „wita  Wielkanocne”.

Podczas tych wsplnych zaj wychowankowie: Dawid Kolenda, Mateusz Hetman oraz Dariusz Kli wykonali wraz z paniami kolorowe kartki oraz prace plastyczne, ktrych przewodnim tematem byy wita oraz nadchodzca wiosna. Prace plastyczne byy wykonane z kolorowego papieru technik  origami . Wychowankowie  podczas tych zaj byli otwarci na wspprac oraz pomoc. Wychowankowie byli  pod wraeniem,  jak starsze panie potrafi si skupi i wykonywa wszystkie elementy krok po kroku. A starsze panie cieszyy si towarzystwem sympatycznych chopcw z Modzieowego Orodka Socjoterapii.  Na koniec zaj zostalimy poczstowani sodyczami oraz herbat.  Ten dzie upyn nam w ciekawej i miej atmosferze.  Zajcia plastyczne prowadzia Boena Dbrowska.

Dnia 23 marca 2018 r. wychowankowie naszego orodka ju po raz kolejny skorzystali z zaproszenia na salonik dyskusyjny pod  hasem  „Nie dla naogw – Tak dla pasji!.  Jakub Kwanicki, Dawid Kolenda, Mateusz Hetman, Dariusz Kli, Krystian Kilisiski, Kamil Miazga, Mariusz Szela,  Patryk Skolimowski, Piotr urawski  wraz z wychowawc Boen Dbrowsk.

Gwnym celem takich spotka jest zwikszanie wiadomoci mieszkacw  Ostrowca witokrzyskiego w zakresie problematyki uzalenie. Spotkanie jest jedynym z dziaa zaplanowanych w ramach zadania ,,Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osb uzalenionych i czonkw ich rodzin”.

W programie bya prezentacja filmu pt. ,,Furtka”  nakrconego  przez uczniw PG1. Pani Katarzyna Sobczyk omawiaa rodzaje substancji psychoaktywnych  i  ich wpyw na zdrowie i ycie modych ludzi. Po projekcji obejrzanego  przez widowni filmu, modzie zadawaa pytania.  Po krtkiej przerwie bya  rozmowa na temat debaty,  ktra ma si odby w najbliszym  czasie („Wyznaczy granice”) . Duym zainteresowaniem cieszyy si ekspozycja malarstwa  oraz przygotowany przez Agencj Rozwoju Lokalnego poczstunek. Zajcia przebiegy w miej i sympatycznej atmosferze.